de moestuin

Sweetgrass in de Polder

Buurtmoestuin Sweetgrass in de Polder is opgericht door bewoners van de wijk Polderland in Diemen-Zuid.

 
de fruitboomgaard zoals die nu is, 10 feb 2014

Doelstellingen van Sweetgrass in de Polder.

  • kweken van voedsel voor eigen gebruik (waar mogelijk wordt gedeeld met de buurt)
  • Tuinieren op biologische manier, gebruik van gif en (niet biologische) verdelgingsmiddelen worden niet toegestaan.
  • Samenwerken; de tuin is van de hele groep, niemand heeft een ‘eigen’ stukje.
  • Leren over duurzame teelt, experimenteren met verschillende methodes van duurzame, biologische teelt.
  • Natuur educatie. Organiseren van workshops voor de buurt (Diemen e.o.) rond het thema natuur, voedsel en duurzaamheid. 
  • Open naar de buurt, iedereen is welkom. Stimuleren van contact onder buurtbewoners en de sociale cohesie in de buurt vergroten.
  • Bijdragen aan een goede leefomgeving voor bijen en andere insecten