Disclaimer

Disclaimer

Dit blog wordt door ons persoonlijk onderhouden. Wij doen dit voor ons eigen plezier en om structuur aan te brengen in onze zoektocht naar andere wijzen met mijn omgeving om te gaan, met de natuur en onze samenleving.

De informatie die U hier vindt, zal naar alle waarschijnlijkheid niet volledig zijn en is nog onderhevig aan verbetering.
U kunt geen rechten ontlenen aan gevonden informatie op dit blog. Maar wellicht wel geinspireerd worden zelf op onderzoek te gaan en Uzelf uit te dagen dingen op een duurzamer wijze te doen (mocht u dit niet al doen).
Wij vragen U om niets van deze blog voor waar aan te nemen, maar u zo breed mogelijk te informeren en zo zelf op onderzoek te gaan en uw eigen conclussies te trekken.

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor enige schade die u ondervindt, die ontstaat uit het navolgen van informatie die u vindt op dit blog, of van informatie die u vindt op websites en andere informatie bronnen waarnaar verwezen wordt (in naam of hyperlink) door ons, of derden.

Wij danken u voor het bezoeken van dit blog en worden graag op de hoogte gehouden, mocht u onjuiste informatie aantreffen.

Met vriendelijke groet,
het Sweetgrass in de Polder - team